Stravovací systém
Objednávacie centrum
v1.7.2

Počas pracovných dní a sviatkov si môžete na hasičskom útvare zakúpiť mrazenú stravu.
Od 1.1.2019 je spustený elektronický objednávací systém, takže vaše objednávky pre obdobie od 1.1.2020 sú riadne platné.
Obed č.1 si môžete objednávať vopred, najneskôr v daný deň do 7:05 hod.
Obed č.2 si môžete objednávať vopred, najneskôr do 13:30 hod. predchádzajúceho pracovného dňa.


Identifikačné číslo:
Heslo:

UPOZORNENIE: Systém rozlišuje veľké a malé písmená a podporuje diakritiku.

Dodávateľom systému je spoločnosť WEGA LH, s.r.o. Liptovský Hrádok.