Stravovací systém
Objednávacie centrum
v1.7.4

Obed č.1 si môžete objednávať vopred, najneskôr v daný deň do 7:05 hod.
Obed č.2 si môžete objednávať vopred, najneskôr do 13:30 hod. predchádzajúceho pracovného dňa.


Identifikačné číslo:
Heslo:

UPOZORNENIE: Systém rozlišuje veľké a malé písmená a podporuje diakritiku.

Dodávateľom systému je spoločnosť WEGA LH, s.r.o. Liptovský Hrádok.